Aktivna kuća INTEGRA

Pogledaj video

Koje kuće priroda najviše voli?

Zamislite kuću budućnosti koja je potpuno u skladu sa prirodom i sama sebe isplati za manje od 20 godina. INTEGRA je pristupačna svima i zbog svoje energetske efikasnosti maksimalno smanjuje svoje troškove održavanja.

Suština projekta

INTEGRA je inovativno rešenje za montažnu stambenu jedinicu koja je zdrava, energetski nezavisna, održiva i napravljena od prirodnih materijala, sa ugrađenim tehnologijama za kontrolu kvaliteta unutrašnjeg životnog prostora. INTEGRA је јеdinstvеnо rеšеnjе nоvе gеnеrаciје kоје mоžе biti pоstаvlјеnо skоrо nа svаkоm mеstu zа sаmо dvе nеdеlје. INTEGRA је јеftinо rеšеnjе, pristupаčnо svimа. Zbоg svоје еnеrgеtskе еfikаsnоsti i аktivnih izvоrа еnеrgiје imа minimаlnе trоškоvе оdržаvаnjа.

Koju potrebu ova inovacija rešava?

INTEGRA omogućava ljudima, porodicama i zajednici da se prilagode klimatskim promenama, odgovara njihovim potrebama za održiv život, unapređuje standard stanovanja i usklađena je sa prirodom. Projekat Aktivne montažne kuće INTEGRA teži da integriše i da na tržište plasira savremeno rešenje za stanovanje različitih grupa kupaca/korisnika – od porodica sa ograničenim prihodima, preko vlasnika kuća za stanovanje u suburbanim-ruralnim predelima i vikendica, do posvećenih ljubitelja prirode, kao i potrebe savladavanja posledica prirodnih promena i katastrofa, u vidu odmah useljive, ekonomski pristupačne nisko-ugljenične (low carbon) alternative postojećim modelima stanovanja.

Šta vas je motivisalo da razvijate inovaciju?

Idеја је prоizаšlа iz žеlје dа sе lјudimа pоmоgnе dа sе štо prе оpоrаvе оd pоslеdicа pоplаvа u Srbiјi 2014. gоdinе, tаkо štо ćе dоbiti visоkоkvаlitеtnu, еkоlоški оdgоvоrnu kuću nајvišеg stаndаrdа stаnоvаnjа kоја је pоtpunо funkciоnаlnа i u uslоvimа uništеnе infrаstrukturе. Ubeđeni smo da je pristupačno održivo stanovanje moguće i ostvarivo za svakoga, u bilo kojoj situaciji i na bilo kom mestu.

 

Inovacija u tezama

  • INTEGRA integriše postojeće bio-klimatske tehnologije u stambeni prostor, omogućavajući presudan pomak ka pristupačnom energetski efikasnom stanovanju, sa zdravljem i dobrobiti stanovnika u težištu rešenja.
  • INTEGRA je inovativni novi model koji prevazilazi okvire trenutne proizvodnje: tehnički aspekti gradnje bazirani su na prirodnim materijalima, a važni elementi dizajna postaju socijalni elementi stanovanja, obezbeđujući tako bolju ekonomsku situaciju za korisnike.
  • INTEGRA je lokalni odgovor na globalnu potrebu za energetski efikasnom samoodrživom gradnjom, naročito na potrebu za klimatski prilagođenim obnavljanjem stambenog fonda.
  • INTEGRA se može koristiti, zbog značajnog smanjenja mesečnih izdataka, koje pružaju ugrađena ekonomska efikasnost i dizajn koji vodi računa o socijalnoj nezavisnosti korisnika, kao adekvatno rešenje za gorući problem nerešenog socijalnog stanovanja, koje obuhvata stanovanje širokog spektra porodica sa niskim primanjima u Srbiji.
  • INTEGRA uklanja problem ekonomske i zdravstvene održivosti zastarelog načina gradnje i obnove kuća u Srbiji i regionu, zajedno sa potrebom za hitnim iznalaženjem pristupačnog nisko-ugljeničnog rešenja, koje teži da osposobi pojedince, porodice i zajednice da aktivno učestvuju u procesu adaptacija na klimatske promene stanujući/živeći u skladu sa prirodnim okruženjem, sa održivom emisijom komponenti baziranih na ugljeniku.

O inovatorima

NOVI MODEL je multidisciplinarna istraživačka baza koja pripada međunarodnom pokretu arhitekata, institucija i kompanija pod nazivom ‘Active House Alliance’, koji se zalaže za gradnju i rekonstrukciju kuća po standardima aktivne kuće. Naše kompetencije su projektovanje arhitekture održivog okruženja, istraživanje i razvoj u oblasti složenih klimatskih i ekonomskih sistema, menadžment zajednica i projekata, finansijsko upravljanje i edukacija. Naše snage leže u otvorenosti prema izazovima, inovativnosti i stalnom angažovanju na rešavanju društvenih problema. Naša poslovna filozofija je: lojalnost prema kvalitetu; podsticanje izazova; potrošnja bez štete; i usklađenost sa resursima.

Glasajte za svoje favorite!

Projekat sa najviše glasova osvaja nagradu publike - 500.000 dinara! Možete glasati jednom dnevno svakog dana do 5. decembra.

Broj glasova 2724
ID ?>
Inovaciju prijavljuje pravno lice

Novi model

Partneri konkursa

Da biste glasali, prijavite se sa svojim Facebook nalogom: