Osmo Tehnologije

Pogledaj video

Kako da u suvom voću ne presuši zdravlje?

Zar ne bi bilo lepo kada bi sušeno voće moglo da zadrži najveći deo svojih zdravih svojstava i posle prerade. Saznajte kako revolucionarna osmo tehnologija to omogućava.

Suština projekta

Ovo jedinstveno postrojenje u svetu omogućiće značajno efikasniju preradu voća i povrća sa uštedom vremena, energije, sirovina i radne snage, a uz obezbeđivanje ujednačenog kvaliteta dobijenih proizvoda.

Na taj način se uz dodatne tretmane dobijaju visoko kvaliteni finalni proizvodi kao što su: sušeno voće i povrće, koncentrati, džemovi, pekmezi i razne paste, koje se zatim koriste u izradi vaših omijenih mlečnih namirnica, slatiša, sladoleda, dodataka u ishrani i drugih.

Koju potrebu ova inovacija rešava?

Inovacija unapređuje postupke prerade voća i povrća tako što:

 • obezbađuje kontinualnu realizaciju
 • poboljšava kvalitet priozvoda (koncentrisanjem i očuvanjem esencijalnih sastojaka polaznih sirovina, skraćenjem vremena prerade, sprečavanjem nepoželjnih okidacionih reakcija i umerenim toplotinim tretmanom)
 • smanjuje utroške energije i ljudskog rada uz visok stepen iskorišćenja sirovina
 • otvara mogućnost osvajanja novih proizvoda kojih nema na tržištu i
 • obezbeđuje efkasnu i ekonomski isplativu realizaciju

Šta vas je motivisalo da razvijate inovaciju?

Zamislite samo koliki je značaj suva šljiva imala u ishhrani naših predaka, kao izuzetno sadržajna namirnica koja ih je održavala u životu i u miru i u ratovima.

Međutim čak i danas, savremeno konvektivno sušenje šljiva traje oko 24 časa, a usled duge oksidacije i toplotnog tretmana menjaju se osnovna svojstva plodova.

S druge strane, našim postupkom se suva šljiva može proizvesti četiri puta brže, boljeg kvaliteta i očuvanih svojstava plodova – i zato želimo da svojim doprinosom unapredimo domaću industriju prerade voća i povrća.

Inovacija u tezama

Inovaciju predstavlja postrojenje za kontinualnu osmotsku dehidraciju i infuziju voća i povrća.

Ključni uređaj je: kontinualni osmotski kontraktor sa vibracionom mešalicom. Reč je o jedinstvenom tehničkom rešenju koje je patentom zaštićeno.

Uređaj ima sledeće funkcionalne i vrednosne karakteristike:

 • rad uređaja je kontinuala
 • makroskopski tokovi faza u Kontaktoru su suprotnosmerni (plodovi se kreću odozdo naviše, a osmo-aktivni rastvor struji odozgo naniže)
 • u kontaktoru se vrši i mehaničko mešanje dvofaznog sistema mešalicom koja se recipročno kreće u vertikalnoj ravni čime se ostvaruju skoro idealni uslovi za prenos materija i toplote
 • plodovi se u uređaju zadržavaju jednako vreme, što obezbeđuje ujednačen sastav proizvoda
 • vreme zardžavanja plodova u uređaju je kratko, proces dehidracije se odvija brzo, najmanje 3 puta brže u odnosu na postojeća tehnička rešenja
 • kontaktor ima veliki zapreminski kapacitet
 • podpuno iskorišćenje osmoaktivnog rastvora
 • utrošci energije po kilogramu izdvojene vode su najmanje dva puta manji u odnosu na primenjena rešenja, a u odnosu na konvektivno sušenje i do 5 puta
 • primenljivo je za sve poznate vrste voća i povrca u smrznutom, pothlađenom ili svežem stanju
 • pogodan i za plodove koji su osetljivi na mehanička dejstva
 • plodovi mogu biti celi ili usitnjeni

O inovatorima

Projektni tim je sastavljen od stručnjaka iz oblasti hemijskog, prehrambenog i mašinskog inženjerstva koji pored teorijskog znanja, poseduju i bogato praktično iskustvo u oblasti projektovanja i izgradnje procesnih i energetskih postrojenja.

Kreatori tehničko-tehnoloških inovacija su:

 • Prof. dr Vladeta Pavasović dipl. ing., jedan od pionira istraživanja i razvoja u oblasti osmotske dehidacije.
 • Prof. dr Radomir Stevanović dipl.ing.,dugogodišnji saradnik i koautor je patentnih rešenja
 • Prof. dr Martin Vereš, izuzetan poznavalac tehnologija konzervisanja voća i povrća i kreator novih postupaka prerade i
 • Boško Šepa dipl. ing., iskusni projektant i saradnik na, razvoju tehničkih rešenja kontinualnog osmotskog kontaktora

Glasajte za svoje favorite!

Projekat sa najviše glasova osvaja nagradu publike - 500.000 dinara! Možete glasati jednom dnevno svakog dana do 5. decembra.

Broj glasova 1332
ID ?>
Inovaciju prijavljuje pravno lice

Osmo Tehnologije

 • Članovi tima

  prof. dr Vladeta Pavasović, dipl. ing.

  rukovodilac projektnog tima

  Boško Šepa, dipl. ing.

  zamenik menadžera projekta

  prof. dr Martin Vereš

  stručnjak za preradu voća i povrća

  prof. dr Branislav Zlatković

  realizacija prototipa i kontrola kvaliteta

  dr. Milijana Paprika, dipl. ing.

  izrada materijalnih i energetskih bilansa

  Strašimir Zelenkapić, dipl.ing.

  konstrukcijska rešenja nestandardne opreme

  prof. dr Radomir Stevanović, dipl.ing.

  koordinacija studenata-istraživača

Partneri konkursa

Da biste glasali, prijavite se sa svojim Facebook nalogom: