Energy Premier

Pogledaj video

Gde struja nije luda kao struja?

Mislite da je jeftinija struja nemoguća misija? Otkrijte inovaciju koja će otvoriti vrata za jeftiniji pristup električnoj energiji od snabdevača koji za vas napravi najbolju ponudu!

Suština projekta

Energy Premier je inovativna cloud – based platforma na kojoj potrošači struje mogu pokrenuti i voditi proces licitacije (grupno ili individualno) a snabdevači struje mogu licitirati cene struje za konkretnog potrošača. Platforma snižava znatno cenu struje i skraćuje proces sa nekoliko dana na par sati.

Koju potrebu ova inovacija rešava?

Značajno smanjuje cenu struje zahvaljujući procesu licitacije cene za individualne korisnike ili grupu korisnika. Jedino licitacija je u stanju da stavi snabdevače strujom u direktnu konkurenciju i tako snizi cenu – ni jedan proces prikupljanja ponuda ne bi mogao da postigne isto. Drastično uprošćava proces dobijanja i davanja ponude i snabdevačima i potrošačima i skraćuje proces sa nekoliko dana na par sati. Omogućava grupne zahteve potrošača – što je benefit i za potrošače i za snabdevače.

Šta vas je motivisalo da razvijate inovaciju?

Višegodišnje iskustvo u trgovini strujom nam je pomoglo da vidimo koliko je proces komunikacije sa potrošačima neefikasan i vremenski/ administrativno zahtevan. Pored toga, shvatili smo da mnogi potrošači ni nemaju šansu da dobiju fer cenu za struju jer ne mogu da posvete tolike resurse da prikupljaju sve ponude. Takođe, sada je i pravi trenutak za lansiranje ovakve platforme zbog liberalizacije tržišta i činjenice da potrošači moraju odrediti svoje snabdevače da ne bi prešli na višu tarifu

Inovacija u tezama

Energy Premier je inovativna cloud-based platforma iz sledecih razloga:

  • Revolucionize i menja način trgovine strujom: umesto dugog ne-digitalnog procesa prikupljanja ponuda za struju sada snabdevači kao i potrošaču učestvuju u virtuelnoj online licitacionoj sesiji
  • Omogućava grupne zahteve potrošača struje za ponude za njihov ugovor
  • Osposobljava kompletan cloud-based menadžment ugovora, ponuda, interakcija, i pristupa zaposlenih
  • Putem napredne analitike prati cene koje su uneli snabdevači i vizuelno ih reprezentuje u realnom vremenu
  • Omogućava postavljanje automatskog slanja ponuda kao učestva na aukcijama bez potrebe za fizički prisutnom osobom
  • Platforma je izgrađena na najnovijim tehnologijama, u potpunosti je cloud-based i koristi najnaprednije i najbezbednije servere

O inovatorima

Energy Premier je tim sastavljen od stručnjaka koji su radili za najveće svetske konsultantske i bankarske kuće (McKinsey, A.T. Kearney, Merrill Lynch), na raznim softverskim projektima kao i u trgovini i retailingu strujom. Iza svog tog iskustva nalazi se i kul tim koji uživa da svaki dan donosi kreativnost i inovaciju u veoma ne inovativan sektor 🙂

Glasajte za svoje favorite!

Projekat sa najviše glasova osvaja nagradu publike - 500.000 dinara! Možete glasati jednom dnevno svakog dana do 5. decembra.

Broj glasova 388
ID ?>
Inovaciju prijavljuje neformalni tim

Energy Premier

Partneri konkursa

Da biste glasali, prijavite se sa svojim Facebook nalogom: